PODATKI O NAŠI DRUŽBI

Sedež:
MODA M d.o.o. Ljubljana
Strniševa cesta 28
1231 Ljubljana - Črnuče

Poslovna enota:
Borovec 12
IOC Trzin
1236 Trzin

Identifikacijska številka (ID) za DDV:  SI34149325

Zavezanec za DDV:  DA
Davčna številka:  34149325

Matična številka:  5571430

Osnovni kapital:  31.297,00 EUR

Transakcijski račun (TRR).:  24201-9003863084, odprt pri Raiffeisen Banka d.d.
IBAN:  SI56 2420 1900 3863 084
BIC banke:   KREKSI22

Srg 94/09830, št. vložka 1/15103/00, Okrožno sodišče v Ljubljani